Aanvang Jonge Hondendag

In verband met een aantal afmeldingen voor de Jonge Hondendag verzoeken wij iedereen die verwacht wordt voor het middagprogramma eerder aanwezig te zijn, namelijk om 11.30 uur.