Stukken voor de jaarvergadering

Geïnteresseerde leden kunnen ten behoeve van de ALV bij het secretariaat het volgende opvragen:

  • het jaarverslag van de secretaris
  • de drie vermelde artikelen over DNA-testen

U kunt daarvoor een mail sturen aan het secretariaat, via secr@wheaten.nl