ALV 20 september 2020

Hieronder vindt u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze rasvereniging, deze zal plaatsvinden op zondag 20 september 2020 in Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. De aanvang is 14.00 uur.

ALV Corona protocol
Het ALV Corona protocol zal vóór de Algemene Ledenvergadering op onze website gepubliceerd worden. Leden die zich voor de ALV aangemeld hebben, zullen het ALV Corona protocol ook via email opgestuurd krijgen. Het protocol zal op de dag van de ALV gehanteerd worden om de veiligheid van alle aanwezigen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Mochten de actuele landelijke omstandigheden het niet toelaten om een fysieke Algemene Ledenvergadering op 20 september te kunnen organiseren dan zullen wij hier tijdig melding van maken en u zo spoedig mogelijk informeren over een nieuwe datum of een eventuele andere vorm van vergaderen.

Verplichte aanmelding voor de ALV (vooraf)
Gezien de planning en de organisatie van deze dag verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 13 september a.s. aan te melden via: secr@wheaten.nl
Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn, zodat wij het registratieproces en het protocol goed kunnen uitvoeren. Om die reden zal de zaal vanaf 13.00 uur open zijn.

Agenda
De agenda voor de ALV vindt u hier: Agenda ALV september 2020