Nieuw Erelid: Peter van Gerven

Na een jarenlang voorzitterschap van onze vereniging heeft Peter van Gerven besloten het stokje door te geven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september is er besloten hem voor alle bewezen diensten het Erelidmaatschap van “De Wheatens” te verlenen. Peter, die helaas niet op de ALV aanwezig kon zijn, heeft het Erelidmaatschap intussen in dank aanvaard.