Nieuwe Voorzitter

Tijdens de laatste ALV van 18 april jongstleden is de heer Ron Mengerink als nieuwe voorzitter gekozen van onze vereniging, Wij als bestuur zijn blij met deze invulling van deze positie. Thans is er nog een openstaande vacature voor een algemeen bestuurslid.