Raadar – Nieuwsbrief van de RvB

RAADAR NIEUWSBRIEF

Iedere maand geeft de Raad van Beheer een digitale nieuwsbrief, Raadar, uit. Hierin leest u meer over het gevoerde beleid, vindt u de laatste kynologische weetjes en wordt er verslag gedaan van bijeenkomsten. Ook wordt er vermeld in Raadar welke verenigingen lid zijn geworden van de Raad van Beheer, vindt u er een overzicht van kynologische functies en wordt er een beknopte kynologische agenda weergegeven.

Phone:
Fax:
4285 WN Woudrichem
Jan Spieringweg 23