Algemene Ledenvergadering 2024

Op zondag 21 april 2024 zal onze Algemene Ledenvergadering 2024 plaatsvinden.

Locatie : HF de Witte Hal, Henri Dunantplein 4 te De Bilt

Agenda wordt gepubliceerd in ons blad Swheat’s Nieuws. Let op uw brievenbus.

Jaarstukken kunt u opvragen bij secr@wheaten.nl