Gezondheidszaken

Oproep melden gezondheidszaken

Om de gezondheid van ons mooie ras goed te kunnen monitoren en te waarborgen is het van essentieel belang dat we goed zicht hebben op de huidige gezondheidstoestand van het ras.

Dit kan de gezondheidscommissie alleen realiseren met de medewerking van de leden van de rasvereniging. Daarvoor zijn we afhankelijk van de meldingen van eigenaren en fokkers. We willen graag alle meldingen in verband met de gezondheid van de honden registreren, zodat er een beter beeld ontstaat van de gezondheid van onze Wheatens. Denk daarbij aan (chronische) ziekten, uitslagen van DNA testen, maar ook oorzaak van overlijden.

Het is dus voor de rasvereniging belangrijk zoveel mogelijk informatie over de gezondheid van het ras te verzamelen, als het een keer niet goed gaat, maar ook als een bepaalde behandeling heel goed geholpen heeft.

Alle mededelingen die wij ontvangen worden vertrouwelijk behandeld.

U kunt voor meldingen terecht bij de gezondheidscommissie:

Claudia Crezee, Tel. 0183-304938

Helen Voerman, Tel. 06-54334353

of via

Email: gezondheidszaken@wheaten.nl

 

De vereniging heeft altijd grote aandacht gehad voor het behoud van de gezondheid en het goede karakter van het ras. Zo werd, na de melding van enkele (tot op heden nog steeds onbevestigde) gevallen van PRA (Progressive Retinal Atrophy) in Ierland (rond 1978 bij één kennel) besloten dat alle Wheatens (binnen de vereniging), doch zeker de honden waarmee gefokt zou gaan worden, op PRA onderzocht moesten worden. Ondanks dat hier in Nederland al in geen jaren verdere gevallen geconstateerd werden, is toch met grote meerderheid besloten het onderzoek, nu uitgebreid naar alle op het formulier (van de Nederlands onderzoekers/de Hirschfeldt Stichting) voorkomende oogafwijkingen, te continueren.

Een belangrijk onderdeel bij het bewaken van de gezondheid en het karakter van het ras is het volgen van de combinaties van de gebruikte ouderdieren en de mate van verwantschap daartussen. De vereniging heeft altijd de mate van verwantschap tussen de ouderdieren gemonitord en het inteeltcoëfficiënt van de gefokte nesten berekend. Het geeft een inzicht in het beleid van de diverse fokkers die de gegevens mee kunnen laten wegen in hun verdere beslissingen. Er kan geconstateerd worden, kijkend naar de hele populatie, d.w.z. niet naar individuele nesten, dat er een dalende tendens is voor wat betreft het inteeltcoëfficiënt bij de gefokte nesten, hetgeen betekent dat er met meerdere ouderdieren uit meer diverse lijnen gefokt wordt, die minder aan elkaar verwant zijn.

Gezondheid en gedrag

Het welbevinden van onze Wheatens is erg belangrijk. Als onze hond zich lekker voelt, werkt dit door op zijn omgeving. Gezondheid en gedrag zijn daarom essentieel. De fokkers die zijn aangesloten bij onze rasvereniging doen hun uiterste best Wheatens te fokken die gezond zijn naar lichaam en geest. Ieder ras heeft zijn zwakke punten. Ook de Wheaten ontkomt hier niet aan. Hoewel uitsluitend gefokt mag worden met gezonde ouderdieren duiken er van tijd tot tijd onvolkomenheden op. Ziekten waar we in het verleden mee te maken hebben gehad en die nog steeds af en toe voorkomen zijn: huidziekten, o.a. allergieën en eczeem, orthopedische problemen, bijv. heupdysplasie en patella luxatie, mammatumoren en hormonale stoornissen.  Gelukkig overlijden de meeste Wheatens door ouderdom.

Oogonderzoek

Waar we ons echter op dit moment wel zorgen over maken, zijn enkele nesten waarin pups voorkomen met aangeboren multiple oogafwijkingen, die genetisch zijn bepaald. Deze pups hebben meestal nog een redelijk gezichtsvermogen en de aandoening verergert niet tijdens het verdere leven van de honden. Door de juiste combinaties van ouderdieren te maken en door zoveel mogelijk verschillende honden voor de fokkerij in te zetten, moet worden getracht het risico zo klein mogelijk te houden. Over dit onderwerp zijn we in overleg met het oogpanel van de afdeling GGW (Gezondheid, Gedrag en Welzijn) van de Raad van Beheer. Ook zien we een aantal gevallen van een schijnbaar onschuldige aandoening, de distichiasis. Dit is een abnormale inplant van één of meer haren op de ooglidrand, die het hoornvlies irriteren en beschadigen en in ernstige gevallen ontsteking en blindheid veroorzaken. Het is een erfelijke aandoening en vaak ook onderdeel van de bovengenoemde aangeboren multiple oogafwijkingen. Een ander erfelijk bepaalde oogziekte is PRA, die onherroepelijk tot blindheid leidt. De rasvereniging eist dan ook een oogonderzoek van alle fokdieren, reu en teef, voor de dekking plaatsvindt. Een lijst met dierenartsen dit het ECVO oogonderzoek mogen uitvoeren, vindt u hier.

PLE/PLN

Een andere zorg is het voorkomen van de vaak fataal verlopende genetisch bepaalde ziekten PLE (protein losing enteropathy), PLN (protein losing nephropathy) en RD (renal dysplasia) bij de Wheaten. Dit zien we vooral in Amerika, Engeland en de Scandinavische landen. Het zijn ziekten waarbij eiwitverlies en nierinsufficiëntie optreden die tenslotte tot de dood van de hond leiden. In Nederland zijn deze ziekten, voor zover ons bekend, nog niet formeel geconstateerd. Met name in Amerika is dit een groot probleem. Wij moeten hierop zeer alert zijn en met onze zusterverenigingen in de desbetreffende landen in contact blijven om zoveel mogelijk gegevens uit te wisselen om inzicht te krijgen in de wijze van vererving en het voorkomen van deze ziekten.

 

Phone:
Fax:
4285 WN Woudrichem
Jan Spieringweg 23