Gezondheidszaken

Oproep melden gezondheidszaken

Om de gezondheid van ons mooie ras goed te kunnen monitoren en te waarborgen is het van essentieel belang dat we goed zicht hebben op de huidige gezondheidstoestand van het ras.

Dit kan de gezondheidscommissie alleen realiseren met de medewerking van de leden van de rasvereniging. Daarvoor zijn we afhankelijk van de meldingen van eigenaren en fokkers. We willen graag alle meldingen in verband met de gezondheid van de honden registreren, zodat er een beter beeld ontstaat van de gezondheid van onze Wheatens. Denk daarbij aan (chronische) ziekten, uitslagen van DNA testen, maar ook oorzaak van overlijden.

Het is dus voor de rasvereniging belangrijk zoveel mogelijk informatie over de gezondheid van het ras te verzamelen, als het een keer niet goed gaat, maar ook als een bepaalde behandeling heel goed geholpen heeft.

Alle mededelingen die wij ontvangen worden vertrouwelijk behandeld.

U kunt voor meldingen terecht bij de gezondheidscommissie:

Claudia Crezee, Tel. 0183-304938

Helen Voerman, Tel. 06-54334353

of via

Email: gezondheidszaken@wheaten.nl

 

De vereniging heeft altijd grote aandacht gehad voor het behoud van de gezondheid en het goede karakter van het ras. Zo werd, na de melding van enkele (tot op heden nog steeds onbevestigde) gevallen van PRA (Progressive Retinal Atrophy) in Ierland (rond 1978 bij één kennel) besloten dat alle Wheatens (binnen de vereniging), doch zeker de honden waarmee gefokt zou gaan worden, op PRA onderzocht moesten worden. Ondanks dat hier in Nederland al in geen jaren verdere gevallen geconstateerd werden, is toch met grote meerderheid besloten het onderzoek, nu uitgebreid naar alle op het formulier (van de Nederlands onderzoekers/de Hirschfeldt Stichting) voorkomende oogafwijkingen, te continueren.

Een belangrijk onderdeel bij het bewaken van de gezondheid en het karakter van het ras is het volgen van de combinaties van de gebruikte ouderdieren en de mate van verwantschap daartussen. De vereniging heeft altijd de mate van verwantschap tussen de ouderdieren gemonitord en het inteeltcoëfficiënt van de gefokte nesten berekend. Het geeft een inzicht in het beleid van de diverse fokkers die de gegevens mee kunnen laten wegen in hun verdere beslissingen. Er kan geconstateerd worden, kijkend naar de hele populatie, d.w.z. niet naar individuele nesten, dat er een dalende tendens is voor wat betreft het inteeltcoëfficiënt bij de gefokte nesten, hetgeen betekent dat er met meerdere ouderdieren uit meer diverse lijnen gefokt wordt, die minder aan elkaar verwant zijn.

Gezondheid en gedrag

Het welbevinden van onze Wheatens is erg belangrijk. Als onze hond zich lekker voelt, werkt dit door op zijn omgeving. Gezondheid en gedrag zijn daarom essentieel. De fokkers die zijn aangesloten bij onze rasvereniging doen hun uiterste best Wheatens te fokken die gezond zijn naar lichaam en geest. Ieder ras heeft zijn zwakke punten. Ook de Wheaten ontkomt hier niet aan. Hoewel uitsluitend gefokt mag worden met gezonde ouderdieren duiken er van tijd tot tijd onvolkomenheden op. Ziekten waar we in het verleden mee te maken hebben gehad en die nog steeds af en toe voorkomen zijn: huidziekten, o.a. allergieën en eczeem, orthopedische problemen, bijv. heupdysplasie en patella luxatie, mammatumoren en hormonale stoornissen.  Gelukkig overlijden de meeste Wheatens door ouderdom.

Oogonderzoek

De rasvereniging heeft in het Verenigingsfokreglement opgenomen dat alle fokdieren, reu en teef, een oogonderzoek (niet ouder dan een jaar) moeten ondergaan vóór de dekking plaatsvindt. Een lijst met dierenartsen die dit ECVO oogonderzoek mogen uitvoeren, vindt u hier.  In het Verenigingsfokreglement staat welke aandoeningen wel of niet toegestaan zijn om mee te fokken.

DNA test voor Microphthalmia
De rasvereniging adviseert alle fokkers van Wheatens de teef vóór de dekking een DNA-onderzoek te laten doen voor RBP4. Indien de uitslag van de teef homozygoot is en de uitslag is: RBP4/ RBP4, dan moet de reu ook verplicht getest worden.

Microphthalmia (RBP4) is een aandoening waarbij de pups worden geboren met een of twee abnormaal kleine ogen. In het verleden is dit helaas meerdere keren gebeurd. Deze aandoening kan erfelijk zijn, in dat geval is er al voor de geboorte een tekort aan vitamine A. Onderzoek heeft aangetoond dat de pups met het defecte gen alleen dan symptomen hebben, als de moeder ook homozygoot is voor het defecte gen en de verstoorde overdracht van vitamine A van de moeder komt. Als de moederhond heterozygoot is voor het defecte gen, zullen de pups waarschijnlijk geen symptomen hebben. Daarom is het heel belangrijk om het genotype van de moederhond te kennen.

De volgende combinaties kunnen beter niet gedaan worden, omdat er anders waarschijnlijk pups geboren worden met te kleine ogen:

teef RBP4/RBP4 en reu RBP4/RBP4
teef RBP4/RBP4 en reu RBP4/0

Als de moederhond homozygoot PRB4/PBP4 is, betekent dit dat de reu homozygoot 0/0 en dus vrij moet zijn.

PLE/PLN

Een andere zorg is het voorkomen van de vaak fataal verlopende genetisch bepaalde ziekten PLE (protein losing enteropathy), PLN (protein losing nephropathy) en RD (renal dysplasia) bij de Wheaten. Dit zien we vooral in Amerika, Engeland en de Scandinavische landen. Het zijn ziekten waarbij eiwitverlies en nierinsufficiëntie optreden die tenslotte tot de dood van de hond leiden. In Nederland zijn deze ziekten, voor zover ons bekend, nog niet formeel geconstateerd. Met name in Amerika is dit een groot probleem. Wij moeten hierop zeer alert zijn en met onze zusterverenigingen in de desbetreffende landen in contact blijven om zoveel mogelijk gegevens uit te wisselen om inzicht te krijgen in de wijze van vererving en het voorkomen van deze ziekten.