Over de vereniging

 

Dirty Nelly
The Dirty Nelly

Onze vereniging is opgericht in 1976 in de Ierse Pub “The Dirty Nelly” in Delft. De erkenning door de Raad van Beheer volgde in 1977. De doelstelling van onze vereniging is en blijft de instandhouding en verbetering van de Irish Soft Coated Wheaten Terrier, waarbij de gezondheid en het welzijn van de Wheaten onze grote aandacht heeft.

Wij trachten dit te bereiken door het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen, ras-examens, Jonge Hondendagen en een Kampioenschapsclubmatch. Ook geven wij voorlichting over de aankoop, het houden, het fokken en het opvoeden van de Wheaten.

Onze gezondheidscommissie stelt plannen op ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen ons ras en treft maatregelen om die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. De samenwerking met onze fokkers is daarbij van groot belang.