Formulieren voor Fokkers

Dekmelding
Door het invullen en opsturen van onderstaand formulier verklaart de fokker van het nest op de hoogte te zijn van en zich te houden aan ons Verenigings Fokreglement en onze gedragscode. Het formulier dient binnen drie weken na de dekking ingevuld en verstuurd te zijn.
De fokker verklaart verder dat hij, binnen tien dagen nadat de pups geboren zijn, hiervan melding maakt door middel van het invullen van het geboorteformulier en voor het nest per direct 50,00 euro zal overmaken op rekening NL08 INGB 0003 8688 18 t.n.v. “De Wheatens” te Hoogvliet.

Klik hier voor het formulier voor de dekmelding

Geboortemelding
De fokker dient binnen tien dagen nadat de pups geboren zijn, hiervan melding te maken door middel van het invullen van onderstaand formulier. Tegelijkertijd met het invullen dient hij 75,00 euro over te maken op rekening NL08 INGB 0003 8688 18 t.n.v. “De Wheatens” te Hoogvliet.

Klik hier voor het formulier voor de geboortemelding

Geboorte en Nestperiode
In het belang van ons ras en om fokkers goed te kunnen informeren over de geboorte en de nestperiode, verzoeken wij u, als fokker, onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uiteraard zullen alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden door onze gezondheidscommissie.

Klik hier voor het formulier voor de geboorte en nestperiode

Toestemmingsformulier pupkopers

Klik hier voor het toestemmingsformulier pupkopers