Lidmaatschap

Bent u na het lezen van alle informatie enthousiast geworden over de Wheaten en wilt u graag lid worden van onze vereniging “De Wheatens”? Dan hebben wij u onder andere het volgende te bieden:

  • Al het nieuws van onze vereniging “De Wheatens” valt 4x per jaar op de deurmat bij onze leden in de vorm van een prachtige glossy – het Swheat’s Nieuws  Hierin vindt u prachtige foto’s, verhalen van en door Wheaten-eigenaren,  informatie over de Wheaten zoals gezondheidszaken en keurverslagen.
  • Wandelingen. De vereniging geeft u informatie over de plaats en datum waar eventuele wandelingen georganiseerd worden. Deze wandelingen worden door diverse leden georganiseerd.
  • Een gezondheidscommissie, die klaar staat u antwoord te geven op uw vragen over de gezondheid van het ras of die van uw eigen Wheaten.  U kunt hiervoor een mail sturen aan gezondheidszaken@wheaten.nl
  • Een eigen Facebookpagina waar u nieuws en foto’s van onze vereniging terug kunt vinden. Klik hier.

En verder organiseert de vereniging  normaliter jaarlijks nog een Jonge Honden/Familie dag en een (Kampioenschaps)clubmatch.

Redenen genoeg om u aan te sluiten bij onze vereniging!

Aanmelden Nieuwe Leden
Aanmelden Nieuwe Gezinsleden
Afmelden

Als u lid wilt worden van onze vereniging, kunt u klikken op het plaatje hierboven. Het formulier dat dan opent, dient u volledig in te vullen, waarna u op verzenden kunt klikken. Wilt u een gezinslid aanmelden, klik dan op het desbetreffende plaatje. Ook hier dient u het formulier dat dan opent volledig in te vullen. Per lid of gezinslid dient u een apart formulier in te vullen. (*)

Er is een eenmalig entreegeld van € 5,00 voor elk lid en gezinslid. De contributie bedraagt € 30,00 per jaar, voor gezinsleden € 7,50 per jaar. Bij aanmeldingen na 1 juli bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 15,00.

Na aanmelding krijgt u binnen een week een bericht van de ledenadministratie waarin het exacte bedrag staat dat u dient over te maken. U kunt de contributie overmaken op IBAN: NL08 INGB 0003 8688 18 of BIC: ING BNL 2A t.n.v. “De Wheatens”.

Na aanmelding en betaling wordt uw naam gepubliceerd in onze eerstvolgende Nieuwsbrief Swheat’s Nieuws. U kunt zich zonder tegenbericht 14 dagen na publicatie als lid beschouwen.

Eventuele afmeldingen kunt u door middel van een apart formulier aan ons melden. Opzeggingen voor 2025 dienen vóór 1 december 2024 bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd.

* Als u een Wheatenpup aanschaft via een fokker die lid is van onze vereniging, dan bieden wij voor het eerste kalenderjaar het lidmaatschap (inclusief entreegeld) gratis aan. Het formulier hiervoor kunt u opvragen bij uw fokker. Eveneens kunt u dit formulier op onze website vinden en zelf invullen en opsturen.