Tag: Verenigings Fokreglement

Aangepast VFR

Aangepast VFR

Vanaf heden, 6 februari 2017, gelden voor alle fokkers die aangesloten zijn bij onze vereniging de wijzigingen in het Verenigings Fokreglement die aangenomen zijn op onze Algemene Ledenvergadering van 16 oktober 2016 en goedgekeurd door de Raad...

Learn more
Phone:
Fax:
4285 WN Woudrichem
Jan Spieringweg 23