^Terug

Foto's van de Kampioenschaps clubmatch 2014

De foto's van de Kampioenschaps-clubmatch in Heteren staan op de website! Ze zijn gemaakt door Gert-Jan Heesbeen, van GJH Foto, zie www.gertjanheesbeen.nl  Mocht u zichzelf en/of uw Wheaten herkennen op één van de foto's en u wilt deze graag hebben, stuurt u dan een mailtje aan Mariella van Niekerk via mjvanniekerk@wheaten.nl  en u krijgt het origineel digitaal toegestuurd. Klik hier voor alle foto's. Als u op een foto klikt, wordt hij vergroot en kunt u ze allemaal bekijken. De resultaten en alle keurverslagen staan in het decembernummer van Swheat's Nieuws.

Laboklin op de Winner

Van 12 t/m 14 december a.s. zal Laboklin aanwezig zijn op de "Holland Cup & Winner Show" in Amsterdam. In hun stand zullen dierenartsen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen en voor het afnemen van DNA monsters. Ook is het mogelijk een monster te laten nemen door uw eigen dierenarts en dit af te geven op de stand, voorzien van een kopie van de stamboom en een bewijs van lidmaatschap van onze vereniging. Dit bewijs van lidmaatschap geeft u extra korting op de testen. Heeft u voor die tijd nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Laboklin via service.nl@laboklin.com of 085-4890580.

Lezing over het Besluit houders van dieren

Op dinsdagavond 9 december a.s. wordt er door Recht van de Rashond een lezing georganiseerd over het Besluit houders van dieren en de gevolgen voor de fokker. Sinds 1 juli 2014 is het Honden- en Kattenbesluit vervangen door het Besluit houders van dieren. Dit besluit kent ook regels voor hobbyfokkers. Uit recente jurisprudentie blijkt dat een fokker al bedrijfsmatig bezig kan zijn wanneer jaarlijks één nest wordt gefokt. Het is dus zaak dat iedere fokker op de hoogte is van de inhoud van het Besluit houders van dieren. Tijdens de lezing wordt aan de hand van de wettekst een en ander begrijpelijk toegelicht. Voor meer informatie en aanmelding klik hier . Voor mensen die op 9 december verhinderd zijn, is er een extra lezing ingelast op 8 januari 2015.

Fokkersoverleg 8 november 2014

Op zaterdag 8 november a.s. wordt er een Fokkersoverleg georganiseerd in Restaurant De Engel, Burgemeester Wallerweg 2 te Houten. De aanvang is 14.00 uur. Naast onze fokkers zijn uiteraard andere leden ook welkom.