In memoriam

Op 27 juni 2022 ontvingen wij het droevige bericht dat op 81-jarige leeftijd is overleden:

Lies Aalberts – Van den Boom

Draagster van de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Erelid van “De Wheatens”

Lies werd lid van onze vereniging in maart 1985. Haar eerste Wheaten was Wheaten Rebel’s Quality Girl
(Sophie) waarmee ze in augustus 1986 haar eerste nest fokte. Vader Wheaten Rebel’s Lord Nelson en
moeder Sophie kregen samen één reutje en zes teefjes waarmee de kennel Derravara van start ging.
In september 1985 werd Lies gekozen in het bestuur van “De Wheatens” waar zij de ledenadministratie en
later de pupbemiddeling als taak had. In januari 1987 werd zij secretaris van onze vereniging, een taak die
zij met enthousiasme verrichtte tot 2001. De laatste twee jaren bouwde zij haar taak als secretaris af als
ondersteunende 2 e secretaris. In deze functie had zij het erg druk, onze vereniging telde in die tijd zo’n 1000
leden en de vele contacten verliepen in die periode vooral telefonisch.
Onze vereniging heeft veel aan Lies te danken. Zij regelde de verzorgingsdagen en demonstreerde daar
hoe Wheatens verzorgd en geknipt moesten worden. Zij was aanwezig op vele shows, niet alleen als
deelneemster, maar ook als vertegenwoordiger van onze vereniging, waar een ieder die vragen over ons
ras had bij terecht kon.
Bovendien was Lies de auteur van het nog steeds te verkrijgen informatieboekje “De Irish Softcoated
Wheaten Terrier”, het boekje waarin Martin van de Weijer als voorwoord schreef: ““Moge dit rasbijbeltje
bijdragen tot meerdere kennis, begrip en glorie van onze geliefde Ierse zachtharige, tarwekleurige terrier,
met zijn gouden hart”.
Bij de KC Gorinchem heeft Lies tot 2009 de cursus Kynologische Kennis gegeven, die werd afgesloten met een
landelijk examen. Veel cursisten zijn voor dit examen geslaagd. Voor deze cursus was ze dagen in de weer met
het kopiëren van lessen en het uitzoeken van foto’s van de verschillende rassen waar ze presentaties van maakte
voor de rassenkennis.

Kortom, een kynologe in hart en nieren, die niet alleen van ons ras de Irish Softcoated Wheaten Terrier alles wist,
maar interesse had in alle hondenrassen.
Lies, we gaan je heel erg missen!

Mariella van Niekerk