Van de penningmeester

Het jaar 2016 is bijna al weer ten einde.

Dat betekent dat de contributie over 2017 binnenkort door u zal moeten worden voldaan.

Indien u beschikt over internetbankieren kunt u het bedrag  vandaag al invoeren en vrijgeven met als betaaldatum 31 januari 2017 (of eerder…). Graag ook uw lidmaatschapsnummer (s) erbij vermelden zodat ik het  door u overgemaakte bedrag bij de juiste perso(o)n(en) kan plaatsen.

Indien iedereen dit deze maand doet bespaart u de vereniging een heleboel kosten en uw penningmeester de nodige kopzorgen!   Betalingen na 31 januari 2017 zullen helaas verhoogd worden met een toeslag van €  2,50; dit is prettig voor de vereniging maar niet voor u.

Zorgt u dus voor tijdige overmaking van uw verplichting. Mocht u het bezwaarlijk vinden om in verband met uw financiële situatie dit bedrag in één keer te voldoen dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

De contributie over 2017 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van dit jaar en van het jaar daarvoor:
€  25 als algemeen lid en €  5 voor elk gezinslid. Indien u niet (meer) weet wat u moet betalen of uw lidmaatschapsnummer (s) kwijt bent dan wel andere vragen heeft kunt u dit mij laten weten via mijn emailadres  dalferink@wheaten.nl. Graag tijdig bericht zodat  de datum  31 januari a.s.  gehaald kan worden.

Leden met een automatische incasso (die zijn er gelukkig ook): zij kunnen als alles gaat zoals het moet gaan hun afschrijving in de maand januari 2017 verwachten. Zorgt u in ieder geval voor voldoende saldo op uw bankrekening in deze maand zodat hier geen vertraging kan ontstaan.

Beste mensen, help de vereniging met uw bijdrage door deze tijdig te voldoen en laat het alstublieft niet aankomen op dure herinneringsberichten.  U dupeert hiermee (mede)  de overige leden die wel tijdig betalen!

U allen bij deze hele prettige en fijne (kerst)dagen, een voorspoedig en bovenal  gezond (ook financieel) 2017 toewensend en wellicht tot uw aanwezigheid bij de komende algemene ledenvergadering!

Met vriendelijke groeten,

Dick Alferink